Uncategorized

Kangaroos!

השבוע בשיעור עברית יצא לנו לבחור חיה לבחירתנו ולהכין תעודת זהות המלמדת את חברינו על החיה שבחרנו. בחרתי בקנגורו הסיבה… read more

Skip to toolbar